Szyfrowanie transmisji danych

Komunikacja między użytkownikiem a serwisem OrderIncoming.com odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu.

Obsługa techniczna

Czynności serwisowe wykonywane są natychmiast w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera czy też infrastruktury sieciowej.

Aktualizacja systemu

W przypadku zmian w zewnętrznych systemach, z którymi zintegrowany jest system (np. serwis Uber Eats, Glovo, itp.), aplikacja dostosowywana jest do aktualnych wymogów tych serwisów w trybie natychmiastowym, tak aby zapewnić ciągłą i poprawną pracę systemu z możliwie jak najmniejszymi przerwami.

Bezpieczeństwo serwera

Serwer, który wykorzystywany jest przez system OrderIncoming.com , zlokalizowany jest w Data Center monitorowanym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi serwerów są dopuszczani jedynie autoryzowani administratorzy. Pomieszczenie serwera jest zabezpieczone przed pożarami, dostępem niepowołanych osób oraz posiada zasilanie niezależne od zasilania miejskiego.

Konta użytkowników

Konto każdego użytkownika jest chronione przez login i hasło. Hasło jest przechowywane w postaci zakodowanej (hash) – w przypadku utraty hasła możliwe jest wyłącznie ustawienie nowego hasła. Nie ma możliwości odzyskania hasła na podstawie jego zakodowanej postaci.

Bezpieczeństwo danych w sieci

Ponieważ wszystkie dane przechowywane są na naszym serwerze, klienci nie muszą się martwić o kradzież czy awarię swojego komputera. W takich przypadkach ich dane będą dostępne od razu z innego komputera.


Polityka prywatności Serwisu
https://orderincoming.com/ („Serwis”)

DROGI UŻYTKOWNIKU!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345

 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: office@orderincoming.com.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. SKORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania umowy

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

2. SKORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

3. NAWIĄZANIE Z NAMI KONTAKTU (NP. W CELU ZADANIA PYTANIA)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI LUB INNE ZBLIŻONE DZIAŁANIE ZEZWALAJĄCE NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie *

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. PODJĘCIE DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIE MOGĄCE POWODOWAĆ POWSTANIE ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z SERWISEM LUB NASZYMI USŁUGAMI

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

·       dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),

·       ich sprostowania (art. 16 RODO),

·       usunięcia (art. 17 RODO),

·       ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

·       przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

·       wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach),

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

·       są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),

·       nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

·       zapamiętywania Twojej sesji,

·       analitycznych,

·       udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

·       Chrome

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

·       usunąć pliki cookies,

·       blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

Działanie

Odbiorcy danych

Przekazanie danych poza Unię Europejską

każde działanie w związku z Serwisem

hostingodawca

nie ma miejsca

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

nie ma miejsca

Restaumatic Sp. z o.o.

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

podmioty zapewniające usługi analityczne w Serwisie **

tak (USA) **

A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.